دوشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
خانه / مقالات علمی / مقالات / داخلی / بررسی تأثیر کانژوگه کردن با دکستران در شرایط واکنش مایلارد، بر خواص عملکردی وکاربردی پروتئین‌های آب پنیر.

بررسی تأثیر کانژوگه کردن با دکستران در شرایط واکنش مایلارد، بر خواص عملکردی وکاربردی پروتئین‌های آب پنیر.

بررسی تأثیر کانژوگه کردن با دکستران در شرایط واکنش مایلارد، بر خواص عملکردی وکاربردی پروتئین‌های آب پنیر.