برنامه ويژه “سازمان غذا و دارو “براي کاهش سموم در محصولات کشاورزي

دکتر رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران مسئله آلودگي ميوه جات، صيفي جات، گندم و برنج به سموم نگراني مردم و مسئولين مربوطه است که مطالعات صورت گرفته از آلودگي محصولات کشاورزي نتايج خوبي نداشته است. وي ادامه داد: بايد توجه داشت که فرآورده‌هاي کشاورزي مثل ميوه‌جات، صيفي‌جات و سبزيجات براي ورود به بازار نياز به مجوز ندارند و اين موضوع در تمام دنيا همين طور است وقتي در مورد برنج هم که در داخل کشت مي شود، کنترل وجود ندارد و بعداز برداشت بسته بندي و وارد بازار فروش مي‌شوند. ديناروند به محصولات وارداتي اشاره و عنوان کرد: محصولت کشاورزي وارداتي در گمرک تحت کنترل بازرسي و نمونه برداري قرار مي‌گيرند که در صورت آلودگي اين محصولات اجازه خروج از گمرک به آنها داده نمي‌شود. رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينکه نتايج بررسي‌ها نشان داده که در سبزيجات آلودگي وجود دارد وعنوان کرد: آلودگي سبزيجات مربوط به وجود نيترات است و اين به دليل استفاده بيش از حد از کودهاي نيترات دار است و آلودگي به سموم و فلزات سنگين در سبزيجات کمتر است. وي با تاکيد بر اينکه آلودگي در ميوه‌جات مربوط به سموم دفع آفات است تصريح کرد: به منظور رفع آلودگي در محصولات کشاورزي قرار است از ابتداي سال ۹۳ يک مطالعه جامع توسط “سازمان غذا و دارو” و آزمايشگاه‌هاي کنترل کيفيت مواد غذايي دانشگاه‌ها تحت عنوان برنامه جامع کنترل آلاينده‌ها در مواد غذايي به منظور بررسي آلودگي محصولات کشاورزي با جمع آوري ۶ هزار نمونه انجام شود که منابع آن مي‌تواند يک تصوير مناسب از ميزان آلودگي سبزيجات نفاط مختلف به ما بدهند تا اقدامات لازم انجام گيرد.