برگزاری هفته سلامت با موضوع “توجه به بیماریهای غیرواگیر با رویکرد خود مراقبتی برای ترویج سبک زندگی سالم”

هفته سلامت سال ۹۳ با موضوع “توجه به بیماریهای غیرواگیر با رویکرد خود مراقبتی برای ترویج سبک زندگی سالم” ۲۳ تا ۲۹ فروردین برگزار می شود.

به گزارش وب دا؛ با توجه به اینکه در حال حاضر بیماریهای غیرواگیر یکی از چالش های مهم بهداشتی کشورها محسوب می شود و نیز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر “اولویت سلامت و بهداشت و درمان به عنوان مسائل درجه یک کشور” و نیز سخنان اخیر رییس جمهور در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی که سلامت را جزو اولویت مهم دولت اعلام کردند و بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در حوزه بهداشت تاکید کردند و همچنین براساس تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور که بر مقدم بودن پیشگیری و بهداشت بر درمان تاکید دارند، هفته سلامت سال ۹۳ با موضوع “توجه به بیماریهای غیرواگیر با رویکرد خود مراقبتی برای ترویج سبک زندگی سالم” از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ فروردین برگزار می شود.