بر اساس DNA تان رژیم لاغری بگیرید

محققان روسی، رژیم لاغری براساس کد DNA افراد را امکان پذیر کردند.

این روش برای هر فرد مناسب با شرایط و ویژگی های بدنی آن فرد می باشد.

رژیم براساس کد DNA نیاز به مطالعه‌ی دقیق ویژگی های بدنی فرد دارد و در این مطالعه واکنش بدن در برابر تنباکو یا الکل بررسی می شود.

محققان کتابی 100 صفحه یی در خصوص ویژگی های این سیستم تغذیه منتشر کرده اند و مواد غذایی مناسب یا ممنوعه را برای هر شخص توضیح داده اند. بنا بر توضیحات دانشمندان، هر شخصی با توجه به ژنتیک خاص خود باید رژیمی داشته باشد که بر متابولیسم بدن وی تاثیر گذارد.

علم درون ژنتیکی در واقع مطالعه‌ی تاثیر تغذیه ی انسان بر متابولیسم بدن وی می باشد و به تنوع ژنتیکی هر فرد بستگی دارد. در این روش ژن هایی انتخاب می شوند که در فرآیند متابولیسم مواد مقوی شرکت داشته باشند و با فعالیت های فیزیکی در ارتباط باشند.

تا پایان سال میلادی جاری قرار است بیش از 100 ژن مختلف مورد مطالعه قرار بگیرد. بنا بر گزارشات منتشر شده، نتایج موفق حاصل از این پژوهش تا کنون، 90 درصد بوده است.