بستنی میهن استخدام می کند

شرکت لبنیات و بستنی میهن جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد زیر در تهران نیازمند است.

 

  • کارشناس صنایع غذایی : با حداقل ۲ سال سابقه کار در صنایع لبنی و مسلط به زبان انگلیسی
  • مهندس مکانیک :با حداقل ۲ سال سابقه کار در صنایع لبنی و مسلط به زبان انگلیسی
  • مهندس الکترونیک : با حداقل ۲ سال سابقه کار در صنایع لبنی و مسلط به زبان انگلیسی
  • مهندس صنایع با گرایش برنامه ریزی تولید : با حداقل ۲ سال سابقه کار در صنایع لبنی و مسلط به زبان انگلیسی
  • مدیر و کارشناس بازاریابی : با حداقل به ترتیب ۵ و ۲ سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی
  • کارشناس منابعانسانی : با حداقل ۲ سال سابقه کار در صنایع لبنی و مسلط به زبان انگلیسی

ارسال رزومه ظرف مدت پنج روز پس لز درج آگهی به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: Fakhr@mihan-dairy.com