بهبود بیماریهای عروقی با شکلات تلخ

محققان ادعا می کنند که شکلات تلخ می تواند توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی را بهبود ببخشد.

 

یک مطالعه که در مجله انجمن قلب آمریکا توسط Loffrendo و همکارانش منتشر شده است، اثر شکلات تلخ در بهبود توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی ، را به محتوای بالای پلی فنل شکلات تیره نسبت داده اند .بیماری شریانی محیطی زمانی اتفاق می افتد که  پلاک های ساخته شده  در رگ های خونی (شریان ها) توسط خون  به سر، اندام ها و عضوهای بدن منتقل شوند.        این بیماری معمولا در پاها رخ می دهد و باعث درد می شود و همچنین باعث ایجاد اختلال در راه رفتن می شود. تا به حالبیش از 20 درصد از بزرگسالان بالای  70 سالتوسط این بیماری تحت تاثیر قرار گرفته اند.
بهبود راه رفتن
بر اساس این مطالعه، 20 بیمارمبتلا به  بیماری عروق محیطی با متوسط ​​سن 69 سال  تعیین شدند که یک گروه  با مصرف 40گرم شکلات شیری با محتوای (35% کاکائو) و دیگری  شکلات تلخ (تیره)با محتوای(85%کاکائو) مورد آزمایش قرار گرفتند.
حداکثر مسافت پیاده روی وزمان راه رفتن این بیماران با آزمایش تردمیل(tread mil) قبل و بعد از خوردن شکلات ،مورد بررسی قرار گرفت.محققان همچنین  میانگین جریان اتساع (flow mediated dilation)و فعالیت خون را اندازه گیری کردند.
بی اثر بودن شکلاتشیری
دراین بیماران ،راه رفتن به صورت خودمختار با خوردن شکلات تلخ ،نه شکلات شیری،بهبود پیداکرد. با یک مکانیزماحتمالاً  مربوط به  یک مکانیسم میانگین فشار اکسایشی که شامل  قاعده  NOX2  اکسید نیتروژناست.
تأثیر متفاوت شکلات تیره وشکلات شیری در راه رفتن به صورت خودمختار ازاین فرضیه که محتوای پلی فنول ممکن است مسئول این اثرباشد،پشتیبانی می کند، به این دلیل که شکلات تیرهپلی فنول بیشترینسبت به شکلات شیریدارد.”
میزان پلی فنول:

 

محققان دریافتند که مجموعپلی فنول ها در شکلات تلخ 799میلی گرم درهرلیتراست ولی درشکلات شیری296 میلی گرم درهرلیتراست. سطوحEpicatchein مشخص شد که حدود سه برابر در شکلات تلخ  بیشتر است.محققان دریافتند که غلظت پلی فنل ها در شکلات تلخ با غلظت پلی فنل ها در خون بیمار پس از خوردن شکلات تلخ نسبتاً مشابه بوده است.
منبع:

 

J Am Heart Assoc. 2014; 3: e001072 doi: 10.1161/JAHA.114.001072

شکلات تلخ می تواند توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی را بهبود ببخشد.

 

 

نویسندگان:

Loffrendo et al.

 

 

 

 

http://www.confectionerynews.com

/R-D/Dark-chocolate-can-help-people-walk-Study/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BDaily&c=B3QnaxRlcSgdS%2FowpR5RDMxUFvau9zIz