بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران هشتم و نهم شهریور برگزار میشود

یست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ 8 و 9 شهریور ماه 93 در محل دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همت دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار می گردد.

به گزارش اگروفودنیوز ، بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ 8 و 9 شهریور ماه 93 در محل دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همت دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار می گردد.

لازم به توضیح است محورهای کنگره چالش ها و راهکارهای تولید ، فرآوری و صادرات مواد غذایی با تاکید بر شیر و فرآورده های لبنی می باشد .

شایان ذکر است نشانی دبیرخانه کنگره : گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 21 – چهارراه تختی – ساختمان امین – طبقه چهارم

و تلفن های 0171-2369271 و آدرس سایت www.22ncifst.ir می باشد.