تاثیر زیاد نوشیدن چای بر سرطان پروستات

بررسی جدید محققان اسکاتلندی نشان میدهد کسانی که زیاد چای می نوشند بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات قرار می گیرند. البته محققان گفتند بررسی آنان برای کشف علت این قضیه نبوده است. بنابراین میتوان گفت بین این دو مقوله فقط رابطه وجود دارد.دکتر کاشف شفیق مجری این پژوهش گفت: ما نمی­دانیم آیا چای خودش یک عامل خطر آفرین است یا مصرف کنندگان چای تا سنی که پروستات شایع­تر است سالم­تر زندگی می­کنند.

وی گفت: پژوهش­های قبلی نشان داده بود بین سرطان پروستات و مصرف چای سیاه رابطه­ای وجود ندارد.محققان با بررسی سلامت 6016 مرد 21 تا 75 ساله به این نتیجه رسیدند رابطه معناداری بین نوشیدن زیاد چای و سرطان پروستات وجود دارد.

آنان متوجه شدند مردانی که زیاد چای می­نوشیدند (بیش از 7 فنجان در روز) 50 درصد بیش از کسانی که تا 3 فنجان چای می­نوشیدند در معرض این سرطان قرار می­گیرند. 4/6 درصد زیاد چای خورهایی که در این تحقیق شرکت داشتند در طول اجرای آن گرفتار سرطان پروستات شدند. در حالی که این رقم برای گروه کم چای خور 6/4 درصد بود.

دکتر شفیق گفت: ما موضوع مصرف الکل و میزان کلسترول را وارد معادله تبیین کردیم. اما باز زیاد چای خورها بیش­تر در معرض خطر سرطان پروستات بودند.دکتر هلمز از موسسه سرطان شناسی گفت: این تحقیق به کسانی که 7 فنجان یا بیش­تر چای می­نوشند هشدار می­دهد. اما گمان می­کنم این تحقیق همه عوامل را لحاظ نکرده و معلوم نیست واقعا چای باعث سرطان شده باشد.دکتر کری راکستون عضو شورای چای انگلستان هم با انتقاد از نحوه گزارش نتایج این تحقیق گفت: این تحقیق رابطه علت و معلولی بین چای و سرطان پروستات نشان نمی دهد. شاید استرس یا عوامل تغذیه­ای دیگر باعث سرطان شده باشند.از سال 2000 تا 2010 شیوع سرطان پروستات در اسکاتلند 4/7 درصد افزایش یافته و موجب نگرانی مسئولان سلامت به ویژه برای مردان شده است.

 منبع: The Telegraph

مترجم: سید محسن سنجری