تاثیر کافئین بر حافظه بلندمدت

محققان آمریکایی می گویند کافئین موجود در یک فنجان قهوه یا یک فنجان چای تاثیر مثبتی بر حافظه بلند مدت افراد می گذارد.به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری یونایتدپرس، مایکل یاسا استادیار مغز و اعصاب دانشگاه جان هاپکینز و همکارانش بر روی افرادی که به صورت منظم محصولات حاوی کافئین مصرف نمی کردند، آزمایشاتی انجام دادند.
آنها به برخی از این افراد پنج دقیقه پس از مشاهده تصاویری خاص، قرص های حاوی 200 میلی گرم کافئین یا دارونمایی برابر با حدود یک فنجان قهوه دادند.به گروه دیگر، قرص حاوی کافئین داده نشد و این گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.
قبل از مصرف این قرص ها و به منظور اندازه گیری سطح کافئین موجود در بدن شرکت کنندگان در این آزمایش از آنها نمونه های بزاقی گرفته شد.
نمونه گیری از بزاق این افراد پس از گذشت 1 ، 3 و 24 ساعت پس از مصرف این قرص تکرار شد.روز بعد، توانایی تشخیص تصاویر مربوط به مطالعه روز قبل در هر دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج این تحقیقات نشان داد تعداد بیشتری از افرادی که کافئین مصرف می کردند قادر بودند به درستی تصاویر را تشخیص دهند.به گفته محققان توانایی مغز در تشخیص تفاوت های موجود بین دو تصویر مشابه، سطح عمیق تری از ماندگاری حافظه را نشان می دهد.براساس این پژوهش، اگر در این آزمایشات از یک روش استاندارد تشخیص حافظه بدون جزییات مشابه استفاده می شد، تأثیر کافئین درک نمی شد. اما استفاده از این جزییات، مغز را برای تشخیص در معرض فشار قرار می دهد که به نظر می رسد این روند با استفاده از کافئین تسهیل می شود.
نتایج این یافته جدید در نشریه (Nature Neuroscienc) منتشر شده است.