استاندارد

تجدید نظر استاندارد ملی شیر طعم دار – ویژگی ها و روش های آزمون تصویب شد

در یک هزار و سیصد و شصت و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی ، تجدید نظر دوم استاندارد ملی شیر طعم دار – ویژگی ها و روش های آزمون مورد تصویب قرار گرفت .

آزیتا خضرایی ، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی ، هدف از تدوین این استاندارد را ، تعیین ویژگی‌های فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبی ، نمونه‌برداری ، روش های آزمون ، بسته بندی و نشانه‌گذاری شیرهای طعم دار عنوان کرد که برای انواع شیر طعم دار که با طعم دهنده های مجاز طبیعی ، طعم دار شده اند ، کاربرد دارد .

گفتنی است : این استاندارد به زودی بر روی همین پایگاه اطلاع رسانی ( www.isiri.org ) برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت .