تقویم نمایشگاههای داخلی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته (IRAN AGRO FOOD 2014)
زمان : 9 خرداد 93 الی 12 خرداد 93 مکان : تهران تلفن : 88205735
http://www.iranagrofoodfair.com/
هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلان صنایع غذایی و بسته بندی(PARS FODEX 2014)
زمان : 22 مرداد 93 الی 25 مرداد 93 مکان : مشهد
http://www.expo.ir
چهارمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات(PARS FODEX 2014)
زمان : 22 مرداد 93 الی 25 مرداد 93 مکان : مشهد
http://www.expo.ir
چهارمین نمایشگاه نوشیدنیها صنایع وابسته و ماشین آلات(PARS FODEX 2014)
زمان : 22 مرداد 93 الی 25 مرداد 93 مکان : مشهد
http://www.expo.ir
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی(PARS FODEX 2014)
زمان : 22 مرداد 93 الی 25 مرداد 93 مکان : مشهد
http://www.expo.ir
سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و ماشین آلان وابسته
زمان : 3 شهریور 93 الی 7 شهریور 93 مکان : رشت
http://www.rashtfair.com/
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
زمان : 24 شهریور 93 الی 27 شهریور 93 مکان : تهران تلفن : 833 70 880
http://www.ibex.ir/
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
زمان : 24 شهریور 93 الی 27 شهریور 93 مکان : تهران تلفن : 88546313
http://www.iranianacm.com
ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته
زمان : 15 شهریور 93 الی 18 شهریور 93 مکان : تهران
http://www.irandrinkfair.com/
نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
زمان : 29 مهر 93 الی 2 آبان 93 مکان : اراک
http://www.arak-fair.com
نمایشگاه دام ، طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته
زمان : 29 مهر 93 الی 2 آبان 93 مکان : اراک
http://www.arak-fair.com
صنایع غذایی نان و شیرینی و شکلات
زمان : 3 آذر 93 الی 7 آذر 93 مکان : اراک
http://www.arak-fair.com