تمدید وصدور78 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی از سوی استاندارد

 

مدیرکل استاندارد استان سمنان از صدور و تمدید 78 فقره پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی از ابتدای سال خبر داد.

 

 

ˈعباس رستمیˈ روز پنجشنبه به ایرنا گفت: از ابتدای سال تا پایان تیر، صلاحیت 78 نفر مدیر کنترل کیفیت، برای واحدهای تولیدی متقاضی دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تایید شده است.

وی خاطرنشان کرد: از این میان 20 نفر در واحدهای زیرگروه صنایع شیمیایی، 23 نفر در صنایع ساختمانی، 14 نفر در صنایع غذایی، هشت نفر در برق و الکترونیک، سه نفر مکانیک و فلزشناسی، چهار نفر در بسته بندی و سلولزی، سه نفر در مهندسی پزشکی، دو نفر در نیرو محرکه و یک نفر در اوزان و مقیاس ها تایید صلاحیت شده اند.

مدیرکل استاندارد استان سمنان اظهار داشت: از 78 فقره پروانه تایید صلاحیت شده از سوی این اداره کل در سالجاری، 39 فقره صدور و بقیه تمدید بوده است.ک