توليد نانو کاغذ از تفاله نيشکر براي اولين بار در جهان

اين نانو کاغذ که خواص مقاومتي و کششي مطلوبي دارد در صنايع الکترونيک ، بسته بندي وصنايع غذايي کاربرد دارد و تا 7 ماه آينده وارد مرحله توليد نيمه صنعتي خواهد شد

محققان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان با همکاري پژوهشگران کشور نروژ، موفق به ساخت نانوکاغذي از تفاله نيشکر شدند.

اين نانو کاغذ که خواص مقاومتي و کششي مطلوبي دارد در صنايع الکترونيک ، بسته بندي وصنايع غذايي کاربرد دارد و تا 7 ماه آينده وارد مرحله توليد نيمه صنعتي خواهد شد. دکتر سيد رحمان جعفري پطرودي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و محقق دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در گفت و گو با خراسان با اعلام اين که اين نانو کاغذ با همکاري پژوهشگراني از کشور نروژ توليد شده است، تصريح کرد: خواص مقاومتي و کششي اين نانو کاغذ حاصل از تفاله نيشکر (باگاس) بسيار مطلوب تر از نانوکاغذهاي حاصل از چوب درختان است.وي ادامه داد : نانوالياف هاي ساخته شده ضخامتي کمتر از 40 نانومتر دارند و از سطح ويژه و مقاومت مکانيکي بسيار زيادي برخوردارند. نانوکاغذ توليد شده از اين نانوالياف، مشابه و در برخي موارد بهتر از کاغذ تهيه شده از منابع سلولزي چوبي نظير چوب پهن برگان است. وي با اشاره به فرآيند توليد اين نانو کاغذ گفت : در اين روش ما نانوالياف سلولزي طبيعي حاصل از تفاله نيشکر را با روش فيلتراسيون در خلا به نانو کاغذ تبديل کرديم که اين نانو کاغذ در مقايسه با کاغذ هاي معمولي از مقاومت بالايي برخوردار است.هم چنين از نظر خصوصيات ظاهري نيز تفاوت هايي با کاغذ معمولي دارد. به طور نمونه ،کاغذمعمولي مات است يعني اگر يک طرف کاغذ چيزي نوشته شود متن نوشته شده، از طرف ديگر کاغذ مشخص نيست، در حالي که نانو کاغذ توليد شده، کاملا شفاف است اما مورد استفاده آن براي صنايع کاغذ سازي ونوشتن نيست بلکه اين نانو کاغذ نوعي کامپوزيت است که از آن مي توان در صنايع الکترونيک ، چند سازه ها بسته بندي و…. استفاده کرد. وي با بيان اين که فرآيند توليد اين نانو کاغذ بر گرفته از طبيعت است، گفت: به طور طبيعي، يک گياه از رشته هاي ريزي به نام سلولز تشکيل شده که به لحاظ ذاتي نانويي است يعني از رشته هاي ريزي درحد نانو تشکيل مي شود. که در اثر تنيده شدن اين رشته ها ساختاري مانند چوب ايجاد مي شود. ما نيز در اين روش، از ساختار چوب به ساختار اوليه يا همان رشته هاي اوليه دست پيدا کرديم.نتايج آزمايش هاي ما نشان داده است که اگر درصد بسيار کمي از اين رشته هاي ريز را در کامپوزيت به کار ببريم مقاومت اين کامپوزيت ها چندين برابر افزايش پيدا مي کند.براين اساس ما در جريان اين تحقيقات موفق به توليد چندين نوع نانو کاغذ از جمله نانو کاغذ جهت دار ، نانو کاغذ مخصوص بسته بندي و نانو کاغذ هاي شفاف شديم که درباره نانو کاغذ شفاف که حصول نهايي ماست و به نوعي مي توان از آن به عنوان بايو پلاستيک ( پلاستيک طبيعي و زيست سازگار ) ياد کرد.وي ادامه داد : همچنين قابليت تقويت کنندگي نانوالياف سلولزي حاصل از تفاله نيشکر در توليد کاغذهاي چاپ و تحرير مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج اين طرح نيز سبب کاهش هزينه هاي توليد، بهبود کيفيت و افزايش ارزش افزوده و بهره وري اين صنعت خواهد شد. وي تصريح کرد : در اين طرح براي توليد نانو کاغذ از منابعي استفاده شده است که به تخريب جنگل نيازي ندارد تفاله نيشکر در جنوب کشور به وفور يافت مي شود به نحوي که در سال 5/1 تا 4 ميليون تن در کشور تفاله نيشکر توليد مي شود که يا سوزانده و يا در زمين دفن مي شود در حالي که مي توان از آن نانو کاغذ هايي توليد کرد که ارزش افزوده بالايي دارد . وي ادامه داد : در حال حاضرمذاکراتي با ستاد نانو انجام شده است تا اين طرح را ظرف 7ماه آينده درمرحله توليد نيمه صنعتي اجرايي کنيم ضمن آن که يکي ازکارخانه هاي داخلي نيز براي توليد اين نانو کاغذ اعلام آمادگي کرده است .