تولیدلوازم آرایشی وخوراکی ازپوست تخم مرغ

شفا آنلاین -هر ساله حدود ۱۵ میلیون عدد تخم مرغ در یک شرکت کوچک در مجارستان به محصولات جانبی برای ماکارونی، شیرینی و صنایع مواد غذایی تبدیل می شود وبه همان اندازه نیز، مقدار بسیار زیادی پوست تخم مرغ تولید می شود که برای مدیران این شرکت ها، مشکل مقابله با این حجم از ضایعات را ایجاد می کند.به گزارش شفاآنلاین ،تاس اوربن، مدیر عامل این شرکت می گوید: پوسته تخم مرغ های صنعتی زباله های خطرناک تلقی می شوند زیرا پروتئین موجود در غشاء تخم مرغ بسرعت تجزیه می شود که می تواند سمی باشد. ما تنها می توانیم از شرکت های خاصی برای از بین بردن این زباله ها و انتقال آنها به مکانی که بتوان آنها را از بین برد استفاده کنیم، که این کار برای ما بسیار گران تمام می شود.
غشاهای تخم مرغ سرشار از کلاژن (نوعی پروتئین) و آمینو اسیدهایی است که کارخانه های فرآوری تخم مرغ می توانند برای تولید لوازم آرایشی و مواد غذایی فراهم کنند.
اما پرسش این است که چطور می توان غشاهای تخم مرغ ها را از پوسته آنها به شیوه ای آسان و مقرون به صرفه جدا کرد؟
این موضوع، هدف محققان در یک پروژه تحقیقاتی اروپایی است.آنها مدلی اولیه ساخته اند که بطور مکانیکی می تواند غشاها را از پوسته تخم مرغ جدا کند. غشاهای جدا شده برای حفظ کیفیت شان با دمای محیط خشک می شوند. گام نهایی استریل کردن غشاهای خشک شده به روش غیر تهاجمی است.
الگوی اولیه در حال حاضر موجود است و محققان می گویند که قادرند به شرکت های فراوری تخم مرغ برای تبدیل ضایعات به مواد مصرفی کمک کنند