تولید غذاهای پایدارتر با الهام از گیاهان عاشق نمک

 محققان استرالیایی شیوه جدیدی را برای تولید غذاهای پایدارتر با الهام از گیاهان عاشق نمک ارائه دادند.

مزارع کشاورزی در حال ناپدیدشدن هستند؛ زیرا شوری موجود در خاک به دلیل تغییر آب و هوا و پدیده‌های بشری دیگر در حال افزایش است.

دانشمندان دانشگاه تاسمانی استرالیا روش جدیدی را با الهام از گیاهان شوره‌زی یا گیاهانی ارائه داده‌اند که به طور طبیعی عاشق نمک هستند. آن‌ها نمک را جذب و این ماده را در جایی امن و سازه‌های بالن‌مانند خارجی به نام کیسه‌های نمک انباشت می‌کنند.

پرورش‌دهندگان گیاهان هرگز به این شیوه فکر نکرده بودند و بنابراین دستاورد علمی دانشمندان استرالیایی بعد جدید و خوش‌آتیه‌ای را به محصولات تحمل‌کننده نمک اضافه می‌کند.

تحقیق جدید بر روی کیسه‌های نمک، شانس اصلاح ژن‌های موجود در محصولات زراعی سنتی مانند گندم و برنج را فراهم کرده و به این گیاهان امکان تولید کیسه‌های نمک بدون تاثیرگذاری عمده بر روی رشد و تولید‌شان را ارائه می‌دهد.

محققان از ماهیت ژن‌های کلیدی موردنیاز برای تولید کرک گیاهی یا برآمدگی‌های یک گیاه آگاهی دارند و چنانچه آن‌ها بتوانند ژن‌هایی که کرک معمولی را به کیسه نمک تبدیل می‌کنند، را فعال کنند، روزی قادر خواهند بود مخزن‌های خارجی را بر روی هر محصولی رشد دهند.

تیم علمی تمامی ابزارهای مورد نیاز برای شناسایی انتقال‌دهندگان مولکولی دخیل در بارگیری نمک در درون کیسه‌های نمک و همچنین تغییرات ژنتیکی دخیل را در اختیار دارند.

جزئیات این دستاورد علمی در نشریه Trends in Plant Sciences قابل‌مشاهده است.

 

 

 

 

ایسنا