تولید فیلم های رنگی غیرسمی از نانوبلورهای سلولزی

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، این فیلم ها فاقد رنگ دانه بوده و سمی نیستند؛ بنابراین می توان از آن ها در صنایع غذایی و آرایشی استفاده کرد. 

طبیعت بهترین منبع الهام برای هنرمندان، پژوهشگران و حتی صنعتگران است. ما می توانیم با استفاده از مواد ارزان، فراوان و زیست سازگار طبیعتبه تولید مواد جدیدی دست بزنیم که بتوان بدون آسیب به محیط زیست آن ها را به کار برد. فیلم های درخشان رنگی از جنس سلولز می تواند به عنوان پیگمنت برای مصارف نساجی و سیستم های امنیتی استفاده شود. این فیلم ها ساختاری مشابه با رنگ دانه های طبیعی دارند با این تفاوت که رنگ آن ها ماندگاری طولانی تری داشته و بعد از گذشت یک قرن نیز دچار زوال نمی شود.

برخی از مواد رنگی و درخشان موجود در طبیعت نظیر بال طاووس و پَر پروانه ها فاقد پیگمنت است و تنها به دلیل وجود ساختارهای ویژه ای در سطح آن ها می تواند درخشان باشد.

پژوهشگران دانشگاه کمبریج موفق به ایجاد ساختاری مشابه با این ساختارهای طبیعی در آزمایشگاه شدند. این فیلم ها می توانند برای استفاده در منسوجات یا محصولات امنیتی استفاده به کار روند.

در گیاهانی نظیر Pollia condensat …