جار PET جدید، برنده جایزه Parts Competition

Sonoco Plastics یکی از واحدهای Sonoco جایگاه نخست مسابقه سالانه Parts Competition را به خاطر بسته‌بندی قالب‌گیری دمشی PET برای بادام‌زمینی Planters را به خود اختصاص داد.