جام جهانی و تغذیه تیم ها

بازیکنان تیم ملی اروگوئه در جام جهانی 2014 از مواد غذایی ارسال شده از این کشور تغذیه می کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، اتحادیه فوتبال اروگوئه اعلام کرد برای تغذیه ملی پوشان این کشور در جام جهانی مواد غذایی اختصاصی و تایید شده از جمله 200 کیلو گوشت گاو به برزیل ارسال شده است.این اقدام برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی درباره شرایط غذایی تیم اروگوئه اتخاذ شده است.