حذف لبنیات از سبد غذایی

حذف لبنیات از سبد غذایی ۲۲ درصد خانواده های ایرانی
زهرا عبدالهی، مدیر دفتر بهبود و تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگو با  خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران  گفت: در سال ۸۰ طبق برسی که از خانواده های ایرانی انجام شد، بررسی ها نشان داد که ۹۰ درصد مردم دچار “کمبود کلسیم” هستند که قاعدتا بعد از ۱۳ سال که مصرف لبنیات هم متقابلا کاهش پیدا کرده است، بایستی کمبود کلسیم هم در مردم بیشتر کاهش یابد.

وی با بیان اینکه لبنیات منبع عمده کلسیم هستند، افزود: دو عامل در کاهش مصرف لبنیات دخیل است. اولین عامل فرهنگ مصرف است، در واقع مردم جامعه تمایلی به مصرف لبنیات به خصوص شیر ندارند و به طوری که طبق آمار ۲۲ درصد خانواده های ایرانی لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کرده اند.

وی ادامه داد: عامل دیگر “افزایش قیمت لبنیات” است که باعث کاهش مصرف این ماده غذایی با ارزش در افراد شده است.

عبد الهی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت تنها کاری که از دستش بر می آید این است که تبعات این مشکل امنیت غذایی را به مسئولین مربوطه گزارش دهد تا آ نها هرچه زودتر تمهیداتی را برای افزایش امنیت غذایی مردم ایجاد کنند.