خطر تغذیه بد فراتر از آسیب های دخانیات

به گزارش جنوب نیوز، همشهری آنلاین نوشت:

از نظر کارشناسان سازمان ملل خطر تغذیه بد برای سلامت افراد بیش از سیگار کشیدن است.

شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، به همین خاطر آنها می‌گویند باید معاهده‌ای بین المللی جهت مقابله با مواد خوراکی که موجب بیماری می‌شود و عادات غذایی تدوین شود.

سازمان بهداشت جهانی هم در حال حاضر در ژنو مشغول رایزنی درباره پیامدهای تغذیه ناسالم است.

بر اساس این گزارش، در حالی که بخشی از جهان در گرسنگی به سر می‌برد، انسان ها در بخش دیگری از این کره خاکی تا حد مرگ غذا می‌خورند.