دبیر انجمن صنایع لبنی: حرفهای وزیر بهداشت درباره روغن پالم در شیر پرچرب، تشویش اذهان عمومی است

جامعه > سلامت – فارس نوشت:

اگر وزارت بهداشت از وجود کارخانه‌‌های متخلف مطلع است باید فورا جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد.

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هیچ کارخانه‌‌ای را سراغ ندارم که از چربی گیاهی به جای چربی حیوانی در تولید شیر پرچرب استفاده کند، گفت: اگر وزارت بهداشت از وجود کارخانه‌‌های متخلف مطلع است باید فورا جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد.
رضا باکری رئیس انجمن صنایع لبنی در مورد استفاده روغن پالم برای تولید شیر پرچرب توسط برخی از کارخانه‌های صنایع لبنی، گفت: این موضوع را شنیده‌ام و از بیان آن توسط وزیر بهداشت و درمان بسیار تعجب کردم.

او گفت: پروانه ساخت تولید مواد غذایی در زیر مجموعه وزیر بهداشت و درمان به واحدها داده می‌شود و تا به امروز من ندیده‌ام به کارخانه‌ای مجوز شیر چرب یا پرچرب با روغن گیاهی داده شده باشد و حتما وزیر بهداشت هم اطلاع دارند که اگر در بازار شیر پرچربی با روغن گیاهی یافت شود، تولید آن تخلف محسوب می‌شود و این تولید بدون مجوز انجام شده و قانون هم در زیر مجموعه وزیر بهداشت و درمان تکلیف برخورد با این کار را مشخص کرده است.

رئیس انجمن صنایع لبنی گفت: دستگاه نظارتی کنترل کیفی محصولات مواد غذایی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است و این دستگاه نظارتی می‌تواند بدون معطلی و بدون سرعت آن کارخانه تولیدی را پلمپ کرده و جلوی تولید آن محصول غذایی را بگیرد.

باکری گفت: گفته می‌شود که وزیر بهداشت در خصوص کاهش استفاده از روغن پالم در شیرهای پرچرب با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده‌اند و من معنی این اتفاقات را متوجه نمی‌شوم که اگر دستگاه نظارتی وزیر بهداشت و درمان چنین مجوزی را به کارخانه‌‌ای نداده است پس چرا فورا اقدام به توقیف، پلمپ و معرفی آن واحد تولیدی متخلف به دستگاه قضایی نمی‌کند.

او گفت: اگر مجوزی برای تولید شیر چرب به کارخانه‌ای داده نشده است بنابراین تشویش اذهان عمومی درست نیست و نباید این مسائل مطرح ‌شود در ضمن اگر یک یا چند واحد متخلف وجود دارد که من از این موضوع اطلاعی ندارم نباید کل صنایع لبنی زیر سؤال برود.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: هیچ کارخانه لبنی در سطح کشور پیدا نمی‌شود که پروانه ساخت و تولید شیر پرچرب با روغن گیاهی را داشته باشد و من اگر نسبت به این موضوع اطلاعی داشته‌ باشم حتی ثانیه‌ای برای متوقف کردن فعالیت آن کارخانه و معرفی آن به مراجع قضایی درنگ نمی‌کنم.

او گفت: شیر خام تولیدی توسط دامداران حدود 3.2 چربی دارد و نیازی به افزودن روغن پالم به شیر وجود ندارد.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: مراقبت از کیفیت کالاها طبق پروانه‌های ساخت و استاندارد جزو وظایف انجمن صنایع لبنی است و ما به هیچ وجه اجازه فعالیت به تولید‌کننده متخلف که از چربی گیاهی به جای چربی حیوانی برای تولید شیر چرب استفاده کند را نمی‌دهیم.

او گفت: سالانه از یک میلیون و 400 هزار تن روغن وارداتی 760 هزار تن روغن پالم است و این روغن طبق مجوز وزارت بهداری و سازمان ملی استاندارد وارد کشور می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: این روغن یک نوع روغن خوراکی برای مصارف آشپزخانه‌ است ولی هیچ کارخانه صنایع لبنی مجاز به استفاده از این روغن و روغن‌های آفتابگردان، ذرت و … به جای استفاده از روغن حیوانی نیست.