دستاورد جدید دانشمندان در درمان حساسیت به بادام‌زمینی

دانشمندان مرکز تحقیقات بالینی ولکام تراست در بیمارستان آدنبروک در دستاوردی پیشگامانه پس از یک کارآزمایی 5.5 ساله بر روی کودکان توانسته‌اند یک فرمول ایمنی‌درمانی برای حساسیت نسبت به بادام‌زمینی پیدا کنند. به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محققان بر این باورند کودکانی که از حساسیت نسبت به بادام زمینی رنج می‌برند، می‌توانند با دریافت روزانه یک دوز کوچک از پروتئین بادام‌زمینی این مشکل را درمان کنند.کارآزمایی جدید نشان داد که کودکان مبتلا به این حساسیت توانستند دوز کوچک روزانه‌ای از پروتئین بادام‌زمینی را به شکل آرد مخلوط با غذایشان تحمل کنند.پنجاه درصد از کودکان با سنین بین هفت تا 16 سال بطور تصادفی برای دریافت پودر بادام‌زمینی مخلوط با غذایشان انتخاب شدند. ابتدا مقادیر بسیار کوچکی از این ماده به آنها ارائه شد که در ادامه و به تدریج به 800 میلی‌گرم در روز افزایش یافت. گروه دیگر مانند همیشه از خوردن بادام‌زمینی اجتناب کردند. طی شش ماه، 84 درصد از کودکانی که این پروتئین را دریافت کرده بودند، توانستند میزان 800 میلی‌گرم روزانه را بدون واکنش چشمگیر تحمل کنند.سپس از تمام کودکان یک آزمایش حساسیت به بادام‌زمینی به عمل آمد و بیشتر کودکان(62 درصد آنها) در برابر میزان برابر با پنج بادام زمینی مقاومت نشان دادند. این در حالی بود که هیچ کدام از کودکان گروه شاهد چنین قابلیتی را به نمایش نگذاشتند. سپس به گروه شاهد بطور روزانه برای شش ماه پروتئین بادام‌زمینی داده شد و نتایج مشابه بدست آمد. نتایج این پژوهش در مجله Lancet منتشر شده است.