ذخاير “محصولات کشاورزي” در سال 2014 افزایش می‌یابد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش نظارتی سامانه اطلاع‌ رسانی درباره بازارهای کشاورزی (آمیس) که تحت نظارت “فائو” قرار دارد، اعلام کرد: هرچند تنش فعلی اطراف دریای سیاه (منطقه غنی تولید کننده گندم و ذرت) تردیدهایی را در بازار به وجود می‌آورد، تولیدات استثنایی چند کشور بزرگ تولیدکننده، عرضه را افزایش خواهد داد و با افزایش شدید ذخایر جهانی ذرت، گندم، برنج و سویا در سال 2014 تجلی خواهد یافت.

برای گندم، “فائو” تولید جهانی 716 میلیون تنی را برای فصل 2013 و 2014 در برابر 660 میلیون تنی سال 2012 و 2013 و ذخایر پایانی را 179 میلیون تن در برابر 159 میلیون تن پیش بینی می‌کند به ویژه به این علت که برداشت محصول در استرالیا دو میلیون تن بیش از پیش بینی‌هاست و مصرف در چین و آمریکا نیز کاهش یافته است.در خصوص ذرت، تولید جهانی به 1006 میلیارد تن (در برابر 875 میلیون تن سال قبل) آن هم به سبب افزایش تولید در چین و آمریکا افزایش خواهد یافت و ذخایر نیز به جای 131 میلیون تن به175  میلیون تن خواهد رسید.تولید برنج نیز در سطح 494 میلیون تن (در برابر 491 میلیون تن سال قبل) ثابت باقی خواهد ماند اما تولید در هند قرار است به شدت افزایش یابد و ذخایر را به 179 میلیون تن (در برابر 175 میلیون تن سال قبل) برساند.سرانجام ، سویا که برای تغذیه حیوانی و تولید سوخت‌های گیاهی اساسی است به سبب شرایط نامساعد جوی در آمریکای جنوبی (خشکسالی در برزیل و آرژانتین) 283 میلیون تن (کمتر از شش میلیون تن) کاهش خواهد یافت؛ اما تقاضا همچنین به طور گسترده‌ای (278 میلیون) کاهش یافته است.پیش بینی‌های “آمیس” برای این چهار محصول از پیش بینی‌های شورای بین‌المللی غلات، وزارت کشاورزی آمریکا فراتر می‌رود.”آمیس” که سال 2011 به ابتکار “گروه 20” تاسیس شد، حدود 30 کشور را در خود جای داده است که حدود 90 درصد از تولید و مصرف غلات در جهان را به خود اختصاص می‌دهند.