راه اندازی مرکز تحقیقات هیدروکلوئیدها در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

با امضای تفاهم نامه ای با مرکز تحقیقات هیدروکلوئید فیلیپس به زودی شعبه ای از این واحد در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، بر اساس تفاهم نامه ای که در نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا میان پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و مرکز تحقیقات فیلیپس انگلستان منعقد شد با توجه به اهمیت موضوع و گردش مالی بالای تجارت صمغ در جهان و پتانسیل قابل ملاحظه ایران در این زمینه در آینده نزدیک نمایندگی این مرکز در مشهد تاسیس می شود.
بر اساس این تفاهم نامه مرکز تحقیقات صمغ فیلیپس متعهد به کمک علمی و مالی برای انجام پژوهش های کاربردی در زمینه صمغ های بومی ایران شده است.
این تفاهم نامه که برای مدت 5 سال منعقد شده است مفاد دیگری از جمله تبادل استاد و دانشجو، تبادل دستاوردهای علمی و حمایت علمی برای انجام تحقیقات کاربردی مشترک را نیز در بر دارد.
گفتنی است که این تفاهم نامه یکی از دستاوردهای نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا است که انتظار می رود پیامدهای ارزشمندی را برای کشور در این بخش به همراه داشته باشد.