رصد سلامت محصولات غذايي در پرتال غذا ؛ از سال 1393

سلامت انواع محصولات غذايي در پرتال غذا از سال آينده قابل رصد مي‌شود.

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به اينکه در کشور ما تصوير دقيقي از ايمني فرآورده‌هاي غذايي وجود ندارد، گفت: هم اکنون هيچ کس ادعاهاي غير مبتني بر شواهد در خصوص ايمني فرآورده هاي غذايي توليد داخل يا وارداتي را رد يا اثبات نمي کند. رسول ديناروند در نشست هم انديشي صنعتگران حوزه غذا در شيراز با بيان اينکه هر روز در رسانه‌ها ادعاهاي متعددي در خصوص سلامتي انواع محصولات غذايي از جمله برنج، سوسيس، کالباس و ساير مواد غذايي مطرح مي شود، افزود: ادعاهاي غير مبتني بر شواهد در خصوص سلامت مواد غذايي به حدي زياد شده که حس پيگيري و حساسيت مردم را در اين خصوص کاهش داده و آنها را خسته کرده و نهايتاً به بي تفاوتي آنها منجر شده است. معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مشکلات حوزه نظارت و کنترل کيفيت مواد غذايي در کشور اشاره کرد و گفت: سخت گيري‌هاي زيادي براي صدور مجوز فعاليت واحدصنعتي و راهيابي محصولات توليدي به بازار در همين مرحله تمام شده و توليدات به محض ورود به بازار به حال خود رها مي‌شوند. رييس سازمان غذا و داروي کشور افزود: روش هاي کنترل و نظارت ما بر محصولات غذايي از جمله روش هاي خارج از رده و منسوخ بوده و ما همچنان به اين روش هاي قديمي وفادار مانده ايم. وي گفت: نبود روش هاي اصولي نظارت بر مواد غذايي باعث موازي کاري هاي دستگاه هاي دولتي متعدد از جمله سازمان دامپزشکي و جهاد کشاورزي وسازمان غذا و دارو به عنوان متولي اصلي اين موضوع شده است. ديناروند افزود: اولويت گذاري و استفاده از روش هاي نوآورانه در زمينه نظارت بر محصولات غذايي مي تواند سلامت مردم را تضمين کند. معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با انتقاد از ادعاهاي درست و نادرست بي شمار موجود در خصوص سلامت برخي از مواد غذايي مصرفي مردم، گفت: در سال آينده رويکرد وزارت بهداشت به گونه اي خواهد بود که چنانچه حرفي در خصوص تخلف و يا تقلب در توليد يک ماده غذايي زده شد الزاماً نتيجه آن روشن شده و به اطلاع مردم خواهد رسيد.