رنگ زعفران هیچ ارتباطی با زعفران ندارد

در کشور عربستان ماده رنگي وجود دارد که اصطلاحا به آن رنگ زعفرانميگويند اين ماده بجزشباهت رنگي هيچ ارتباطي با زعفران نداشته و ماده اي شميايي، غير مجاز و مضر است و براي سلامتي مصرف کننده نيز در صورت مداومت در مصرف موجبات نارساييهاي کبدي ميگردد نکته قابل توجه اينکه اين ماده رنگي در خود کشور عربستان هم اجازه مصرف ندارد وبه ان  فقط به عنوان  کالاي سوغات اجازه فروش داده ميشود  سازمان غذا و دارو بارها در ياره مصرف اين رنگ هشدار داده است و از هموطنان محترم خواسته است تا فريفته قيمت هاي پايين محصول فوق نگردد.سازمان غذا ودارو همچنين و بطور خاص با سازمان حج و زيارت مکاتباتي در جهت چگونگي تنوير افکارزائران محترم در خصوص مضرات اين رنگ غذايي  داشته است