نان

زمان نگهداری نان‌های پروبیوتیک بیشتر است

سلامانه : پتانسیل تولید، همچنین زمان نگهداری نان‌های پروبیوتیک با نان‌های دیگر تفاوت دارد.

مرضیه حسین نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد و صنایع غذایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در محصولات غذایی فراسودمند از باکتری‌های مفید و سازنده مانند پروبیوتیک استفاده می‌شود. از جمله آنها نان‌هایی است که با این خاصیت در پژوهشکده مواد و صنایع غذایی تهیه گردید.

وی افزود: کیفیت نان‌های پروبیوتیک نسبت به نان‌های سنتی بیشتر است و پتانسیل تولید همچنین زمان نگهداری این نوع نان‌ها با نان‌های دیگر تفاوت دارد. تشابهی میان پروبیوتیک موجود در نان‌های پروبیوتیک با فیبر موجود در نان‌های دیگر مشاهده می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد و صنایع غذایی با اشاره به تشابه ارزش غذای پروبیوتیک با فیبر اظهار داشت: وجود ترکیبات پروبیوتیک به ویژه در نان‌های سنتی به نوعی کیفیت زندگی و امنیت غذایی افراد را افزایش می‌دهد.