ساخت خشک کن خورشیدی بستر فواره ای در البرز ( 13/02/1393 )

بیشترین کاربرد این دستگاه در صنایع غذایی برای خشک کردن محصولات کشاورزی و افزایش طول عمر و تسهیل حمل و نقل محصولات است .

وی ادامه داد: همچنین این دستگاه نیز درصنایع داروسازی، متالوژی برای گرانول سازی، پوشش دهی، سردسازی، کلسینه کردن و گازی سازی استفاده می شود.

اسمعیلی درتوضیح مشخصات فنی و کارکرد این دستگاه گفت: خشک کن خورشیدی بستر فواره ای دارای سه عدد کلکتور هواگرمکن برای گرمایش هوا است، هوای گرم شده با فن دمنده و با سرعت زیاد به داخل محفظه دربرگیرنده ذرات خشک شونده هدایت می شود.

وی اظهار کرد: ذرات خشک شونده در محفظه خشک کن به سمت بالا پرتاب می شوند و این عمل موجب ایجاد تلاطم در بستر و در نتیجه افزایش انتقال حرارت و جرم می  شود، با افزایش نرخ انتقال جرم، زمان و حجم مورد نیاز برای فرآیند خشک کردن محصولات کشاورزی کاهش می یابد.

این پژوهشگر گفت: برای تامین انرژی موتور محرکه فن دمنده هوا این دستگاه، از یک پانل فوتوولتائیک 60 واتی استفاده شده ، براین اساس انرژی مصرفی این خشک کن خورشیدی است و دستگاه نیازی به سوخت فسیلی ندارد.

دکترˈ محمد امینیˈ استاد راهنمای این طرح نیز اظهار کرد: از مزایای این خشک کن ، پایین بودن میزان مصرف انرژی است .

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد وانرژی گفت: این سیستم با استفاده از نرم افزار((Engineering Equation Solver EES و Matlab شبیه­سازی شده است و نتایج مدل تطابق خوبی با نتایج داده های آزمایشگاهی داشته است، همچنین با استفاده از کد نوشته شده دما و سرعت هوای خروجی از کلکتور و پروفیل دما، رطوبت و سرعت ذرات و هوا در بستر خشک کن در هر لحظه قابل حصول است.

پژوهشگاه مواد و انرژی ایران وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مشکین دشت استان البرز مستقر است.

محققان این پژوهشگاه بطور متوسط هر هفته یک دستاورد علمی و اختراع معرفی می کنند که بیشتراین دستاوردها در مراکز علمی جهانی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است.ک