سرمایه گذاری دولت در طرح های تولید باکتری پروبیوتیک

پس از ارائه پيشنهاد نعمت زاده وزير صنعت در دولت مبني بر اهميت و لزوم توجه به توليد دسته  اي از باکتري ها که به باکتري هاي پروبيوتيک معروف هستند و فوايد آنها براي ايجاد ترکيباتي مانند ويتامين ها و آنتي بيوتيک هاي مختلف در بدن دام و طيوراست، هيئت دولت به وزير صنعت مجوز داده نسبت به سرمايه‌گذاري در طرح هاي توليد باکتري پروبيوتيک (مکمل غذايي دام و طيور) تا سقف 49 درصد به ميزان 673 ميليارد ريال اقدام کند.