“سرکه” باکتری سل را از بین می برد

به گفته محققان “اسید استیک” 6 درصد که فقط کمی غلیظ تر از سرکه معمولی است، می تواند تعداد 100 میلیون از این باکتری را به تعداد محدود و غیر قابل تشخیص کاهش دهد.نتایج تحقیقات یک گروه بین المللی محققان از کشورهای آمریکا، ونزوئلا و فرانسه نشان می دهد اسید استیک که یک ضد عفونی کننده ارزان و غیر سمی است و عنصر فعال در سرکه است، می تواند باکتری بیماری سل (TB) را که در برابر دارو بسیار مقاوم است، از بین ببرد.به گفته محققان برخی از باکتری ها در محیط شایع تر از دیگر باکتری ها هستند. آنها حتی در آب لوله کشی نیز یافت می شوند. این باکتری ها به طور معمول در برابر مواد ضد عفونی کننده بسیار مقاوم هستند و اگر وارد محیط های جراحی شوند می توانند عفونت های جدی به همراه داشته باشند.در این مطالعه محققان غلظت محدود و زمان در معرض قرار گرفتن باکتری ها را که منجر به کشته شدن آنها می شود، مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج نشان داد که قرار گرفتن باکتری در معرض محلول اسید استیک 6 درصد به مدت 30 دقیقه می تواند باکتری سل را که تقریبا نسبت به همه آنتی بیوتیک ها مقاوم است، از بین ببرد.به گفته محققان اسید استیک 6 درصد که فقط کمی غلیظ تر از سرکه معمولی است، می تواند تعداد 100 میلیون از این باکتری را به تعداد محدود و غیر قابل تشخیص کاهش دهد.