سهم 200 هزار تومانی لبنیات در سبد خانوار

خراسان – مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

بازار مواد غذايي در هفته اي که گذشت همچنان روند نوسان قيمتي اندک خود را ادامه داد. طي هفته اخير بازگشت قيمت برخي محصولات لبني به نرخ هاي سابق از مهمترين خبرها بود. لبنيات پس از ميوه رکورددار بيشترين افزايش قيمت در بين گروه هاي غذايي طي يک سال اخير بوده است. براساس گزارش بانک مرکزي، قيمت لبنيات طي يک سال اخير بيش از 21 درصد افزايش يافته است. در اين ميان دبير انجمن صنايع لبني روز شنبه خبر از آزادسازي قيمت لبنيات داد و اعلام کرد: برخي کارخانه هاي لبني براي جلوگيري از تداوم روند کاهش خريد لبنيات از سوي مردم اقدام به کاهش قيمت کرده اند. نکته قابل تامل درباره بازار لبنيات، روند نزولي مصرف و به تبع آن کاهش ميزان توليد لبنيات است. براساس آمارهاي اعلام شده سرانه مصرف لبنيات از حدود 250 ليتر در روز به 190 ليتر در روز کاهش يافته است. هم اکنون هر خانواده 4 نفره به طور استاندارد در ماه حدود 200 هزار تومان بايد براي خريد لبنيات هزينه کند که مقايسه اين رقم و حداقل حقوق کارگران، به روشني بيانگر دليل کاهش مصرف لبنيات است. اين اتفاق يک چرخه معيوب را در بخش لبنيات پديد آورده است. افزايش قيمت لبنيات منجر به کاهش مصرف و در نتيجه کاهش درآمد شرکت هاي لبني و در پي آن افزايش هزينه هاي سربار و سرانجام افزايش قيمت تمام شده و گراني لبنيات است، گراني که کاهش مصرف را تشديد مي کند.در نهايت به نظر مي رسد دولت در موضوع لبنيات نياز به تجديد نظر در سياست هاي موجود دارد. کاهش مصرف لبنيات يک زنگ خطر جدي براي سلامت مردم در سال هاي آتي است. به نظر مي رسد دولت بايد براي دفاع از امنيت غذايي ضمن شفاف کردن يارانه شير و لبنيات و تعيين نحوه پرداخت آن، به گونه اي عمل کند که جلوي افزايش قيمت لبنيات و خروج تدريجي آن از سبد مصرفي خانوار گرفته شود و در ضمن توليدکنندگان لبنيات با کمترين فشار افزايش هزينه توليد مواجه شوند.