سيستم بسيار منعطف براي كنترل فرايندتوليد بطري هايPET

پس از معرفي سيستم هاي خودكار براي كنترل فرايند قالب گيري دمشي سيستم ارتقا يافته Pilot Vision به عنوان تكميل كننده دستاوردهاي قبلي به بازار عرضه شده است. اين سيستم به گونه اي طراحي شده است تا بتواند با تجهيزات امروزي قالب گيري دمشي استرچ با سرعت بالا هماهنگي داشته باشد و قادر باشد تا به صورت اتفاقي توليد بطري هاي PET را كنترل كند….

به گفته مسئولين شركت، استفاده روزافزون از مواد اوليه ناخالص باعث افزايش آلودگي ها، دانه هاي سياه و ماده اوليه ذوب نشده شده است كه مي تواند در يك فرايند كيفيت و كاربري را تحت تاثير قرار دهد.سرعت اين سيستم 100 هزار بطري در ساعت است كه قابليت تطبيق با سريع ترين ماشين توليد امروزي را دارد. همچنين مي تواند بطري هايي با ارتفاع 16 اينچ را نيز مورد بررسي قرار دهد. اين سيستم را مي توان به صورت جداگانه نيز مورد استفاد قرار داد.