نان

سیاست نامه نان به شورای سلامت رسید

انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی سیاست نامه‌ای را در خصوص نان به شورای سلامت داده است که با توجه به ارتباط آن با بخش صنعت و قیمت گذاری نان نیاز به بررسی در هیئت دولت دارد.
 مجید حاجی فرجی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران  گفت: نان قوت غالب مردم کشور ما محسوب می‌شود و در حدود 95 درصد مردم از نان سنتی استفاده می‌کنند هر چند که نان رویه صنعتی و نیمه صنعتی شدن خود را طی می کند.
وی افزود: مصرف نان صنعتی چندان قابل توجه نیست نان صنعتی کنترل ایمنی و بهداشت همچنین کنترل کیفی بهتری دارد به همین دلیل استفاده از آن به مردم توصیه می‌شود در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی با مشکل نمک موجود در نان‌های سنتی مواجه هستیم.
رئیس انستیتو  تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ادامه داد: نمک موجود در نان‌های سنتی باید کاهش پیدا کند 2 تا 3 گرم نمک در این نوع نان به کار می‌رود که این میزان معادل نیاز مصرفی روزانه نمک فرد است همچنین از دیدگاه نانواها جوش شیرین برای پخت نان‌های سنتی الزامی محسوب می شود.
حاجی فرجی اظهار داشت: جوش شیرین مصرفی در نان های سنتی ارتباط مستقیمی با کیفیت گلوتن گندم دارد در صورتیکه گلوتن گندم از کیفیت خوبی برخوردار نباشد نان از بافت خوبی برخوردار نخواهد بود در نتیجه مجبور به استفاده از جوش شیرین در این نوع نان می‌شوند.
وی عنوان کرد: در صورتیکه گلوتن گندمی که به نانوا داده می‌شود از کیفیت مناسبی برخوردار باشد نان با نمک و جوش شیرین کمتری آماده خواهد شد در بعضی نانوایی‌ها نان خیلی کم نمک دیده می‌شود.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان کرد: حدود 10 تا 11 ماه است که انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور سیاست نامه‌ای در خصوص نان‌های سنتی به شورای سلامت دادیم به دلیل اینکه موضوع نان به بخش صنعت و قیمت گذاری واقعی آن مربوط می‌شود باید در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد.
حاجی فرجی با اشاره به دلیل اجرایی نشدن سیاست نامه نان عنوان کرد: به دلیل آنکه اجرایی شدن سیاست نامه در خصوص نان با افزایش قیمت این ماده غذایی همراه است و این افزایش قیمت فشار اقتصادی بر مردم وارد می کند هنوز به مرحله اجرایی در نیامده است.
وی تصریح کرد: به محض آنکه در زمینه افزایش قیمت نان بررسی های کامل انجام شود و هیئت دولت با تغییر قیمت آن موافقت نماید همچنین شرایط ایمنی بیشتر نان فراهم شود سیاست نامه نان اجرایی خواهد شد.