شرکت دلپذیر استخدام می‌کند

  –

شرکت دلپذیر واقع در کرج دعوت به همکاری می نماید.

مدیر تحقیق و توسعه (R&D)
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداکثر سن : 45 سال حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : کرج
رشته های تحصیلی قابل قبول : صنایع غذایی،

حسابدار
تخصص های مورد نیاز : آشنا با قوانین مالی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداکثر سن : 45 سال حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری

برنامه نویس کامپیوتر
تخصص های مورد نیاز : مسلط به برنامه نویسی C#، VB، Java Script، SQL Server
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناس ارشد فنی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : کرج
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک

کارشناس کنترل کیفیت
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج
رشته های تحصیلی قابل قبول : صنایع غذایی،

کارشناس بازرگانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : کرج
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت،
ارسال رزومه عکس دار به: Employment@kadbanooco.com
تا تاریخ 4 شهريور 93