شرکت پخش عقاب استخدام می‌کند


شرکت پخش عقاب در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس مالی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا آقا-
محل کار: شمال شرق تهران

کارشناس کنترل کیفیت
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
جنسیت : مرد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا ساکن شهریار و حومه
رشته های تحصیلی قابل قبول : صنایع غذایی،

کارمند
تخصص های مورد نیاز : آشنا به امور اداری و نرم افزارهای Office
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
رشته های تحصیلی قابل قبول : نرم افزار،
جنسیت : مرد
محل استخدام : تهران
شرایط : محل کار: شهریار

ارسال رزومه به پست الکرونیک: education@oghabhalva.com
یا به شماره فکس: 65637227
تا تاریخ 27 خرداد 93