شناسايي كارگاه غير مجاز توليد داروهاي بدنسازي و سركه تقلبي در بازرسي‌هاي غذايي و دارويي

كارشناسان دارويي و اداره مواد غذايي معاونت غذا و دارو اصفهان در بازرسي‌هاي خود موفق به شناسايي كارگاه‌هاي زيرزميني توليد داروهاي نيروزا و سركه تقلبي شدند.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان غذا و دارو، در اين كارگاه‌هاي زيرزميني انواع قرص‌ها، آمپول‌ها و مواد نيروزاي بدنسازي به صورت غيرمجاز و در شرايط كاملاظ‌غيراستريل توليد، بسته بندي و غالباظ‌در باشگاه‌هاي بدنسازي بين ورزشكاران توزيع مي‌شد. مقادير قابل توجهي از انواع اين داروها و دستگاه‌هاي ساخت آنها ضبط و جمع آوري و متهمين جهت پيگيري‌هاي قانوني به مقامات قضايي معرفي شدند.بر اساس اين گزارش، در كارگاه غيرمجاز توليد سركه در حومه شهر اصفهان نيز كه به صورت زيرزميني و در شرايط كاملاظ غير بهداشتي با استفاده از كارگران اتباع بيگانه غيرمجاز كه با تركيب اسيد استيك صنعتي غيرخوراكي و فرمولاسيون با آب چاه غير خوراكي و غير بهداشتي، كارامل غير بهداشتي و غير خوراكي سركه تهيه مي‌شد شناسايي و همچنين مقادير قابل توجهي از انواع مايع سفيد كننده به مقدار تقريبي 1000 ليتر، جوهر نمك تقلبي 1000 ليتر و مقاديري شيشه‌شوي تقلبي و وسايل و تجهيزات توليد، به همراه عوامل مرتبط به دليل ” تهديد سياستهاي نظام سلامت ” تحويل نيروي انتظامي قرار گرفتند.بر اساس اين گزارش، روابط عمومي سازمان غذا و دارو از ورزشكاران خواست اكيداظ‌از مبادي غيرمجاز مبادرت به تهيه دارو و مواد نيروزا ننمايند و هموطنان درهنگام خريد يا مصرف محصولات دارويي، غذايي و آرايشي- بهداشتي به اصالت دارو كه از طريق برچسپ اصالت روي بسته بندي قابل شناسايي است توجه ويژه مبذول نموده و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشابه مراتب را به اطلاع روابط عمومي سازمان غذا و دارو يا معاونت‌هاي غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور برسانند.