شیر، اقتصاد ملی را تحت تاثیرقرار می دهد

حسین چمنی گفت:آمارها حاکی از آنند که در حال حاضر هر ایرانی حداقل دو دندان پوسیده دارد و برای هر ترمیم ساده هزینه ای بالغ بر 150هزارتومان باید صورت گیرد که معادل بودجه ای 30هزار میلیاردتومانی است که با این مبلغ می توان سیصدهزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد.
وی ادامه داد: اگر شیر و لبنیات مصرف نشود این میزان بیشتر نیز می گردد و طی 4دهه آینده جمعت ایران تبدیل به جمعیت سالمند نه از نوع معمولی بلکه سالمند زمین گیر می شود و این زمین گیری به جمعیت فعال نیز سرایت می کند و هزینه های سنگینی بر دوش ممکلت خواهد گذاشت.
چمنی گفت: خوشبختانه سهم صنعت شیر از مواد غذایی سهم بالایی معادل 40درصد است و با وجود اینکه تا سال 75 یکی از بزرگترین واردکننده های لبنیات بودیم توانستیم در حال حاضر با صادرات لبنیات به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اروپایی از جمله کانادا 600میلیون دلار ارزآوری داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر 70برند شناخته شده را وارد بازار کرده ایم و 4میلیون فرصت شغلی پاره وقت و تمام وقت بوجود آورده ایم.