شیرین‌کننده‌های غیرمغذی/ تئوری شیرین‌کننده‌ها

نوشته شده توسط مهندس علی ابراهیمی و مهندس فرناز آذرنیا.

شیرینی یکی از مهم‌ترین مزه‌های چشایی برای انسان و بسیاری از گونه‌های حیوانات است. ترکیبات شیرین اغلب واکنش خوشایند و مثبتی در انسان ایجاد می‌کند و تصور می‌شود این واکنش‌ها که در نوزادان هم دیده می‌شود، ذاتی باشد. امروزه به‌ندرت منطقه‌ای در جهان پیدا می‌شود که در عادات غذایی خود مزه شیرین نداشته باشند. اهمیت شیرینی با تولید شکر در جهان نمایان می‌شود که از ۸میلیون تن در سال ۱۹۰۰ به ۷۰میلیون تن در سال ۱۹۷۰ افزایش داشته است.

ادامه مطلب در :
http://www.packagingart.ir/index.php/fa/articles/860-shirin-konandeh