صادرات صنایع غذایی به 1/8 میلیارد دلار رسید

محمود بازاری با اشاره به برگزاری بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی آگروفود در روز جمعه 9 خردادماه جاری، سهم صادرات صنایع غذایی کشور در سال 92 را 8/1 میلیارد دلار برآورد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت، بخش صنایع غذایی را واجد ارزش افزوده قابل ملاحظه ای ذکر کرد و گفت: بخش صنایع غذایی چون مشتمل بر فرآیندهای فرآوری، تبدیلی و بسته بندی است، ارزش افزوده قابل ملاحظه ای به همراه دارد که نیازمند حمایت دولت است.وی حمایت دولت را به منظور افزایش کیفیت و بهره وری، هم در بخش زیرساخت های تولید و تامین مواد اولیه و هم در زیرساخت های تولید صنعتی ضروری ذکر کرد. محمود بازاری حوزه صنایع غذایی را یکی از بخش های مهم اشتغال زایی در کشور خواند که به توجه جدی تر، سرمایه گذاری بیشتر، ورود تکنولوژی و برندسازی نیازمند است.وی ظرفیت های خالی را به عنوان مشکل دیگر این حوزه برشمرد و افزود: به منظور تکمیل ظرفیت های خالی باید دستگاه های دولتی امکاناتی را فراهم کنند و لازمه آن تسهیل ورود موقت مواد اولیه از کشورهای دیگر است