صنایع غذایی و آشامیدنی، چهارمین صنعت اشتغالزای کشور اعلام شد براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده وزارت صنعت، تولید صنایع غذایی چهارمین صنعت اشتغال‌زای میان تمام صنایع کشور در سه ماهه نخست سال جاری بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، براساس آخرین آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه نخست امسال، تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور براساس پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده به ۱۰ هزار و ۸۱۹ مورد رسید که در این بین صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی با ۱۴۹۹ شغل بیش ترین سهم را در اشتغالزایی صنایع مختلف به خود اختصاص داد.سه صنعت دیگر نیز توانستند در بهار ۱۳۹۳ بالای هزار نفر اشتغالزایی داشته باشند. صنایع ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱۲۶۰ شغل، صنایع تولید محصولات لاستیک و پلاستیک با ۱۰۶۴ شغل و صنایع تولید محصولات غذایی و آشامیدنی هم با ۱۰۱۸ شغل در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. همچنین صنایع ساخت فلزات اساسی نیز با ۹۱۷ مورد ایجاد شغل در رده پنجم قرار گرفت.در بهار سال جاری بیشترین میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده در کشور مربوط به اردیبهشت ماه به میزان ۴۹۲۰ شغل بوده و خرداد و فروردین نیز به ترتیب با ۳۷۶۷ و ۲۱۳۲ شغل در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.در سال ۱۳۹۲ خورشیدی نیز میزان اشتغال ایجاد شده براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش ۶.۴ درصدی به ۵۱ هزارو ۱۹۶ شغل رسیده بود./کمترین میزان اشتغالزایی صنعتی نیز در سه ماهه نخست سال جاری مربوط به صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو، صنایع دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش،‌ انتشار و چاپ و تکثیر و تولید تجهیزات حمل و نقل (غیر از خودرو) بود.