طراحي و ساخت بزرگترين واحد تصفيه روغن خوراكي در ايران

گروه مهندسي صنعتي دميرچي براي اولين بار در ايران، به طراحي و ساخت بزرگترين واحد تصفيه روغن خوراكي به ظرفيت 400 تن در روز اقدام نموده است كه شامل كليه قسمت هاي طراحي، مهندسي معكوس، ساخت، نصب و راه اندازي مي باشد.

لازم به ذكر است، اجراي اين پروژه كه به صورت Turn key مي باشد و كليه مراحل ساخت ، نصب و راه اندازي در كمتر از 200 روز به بهره برداري خواهد رسيد