غول های صنایع غذایی جهان معرفی شدند ….

نشریه‌ اقتصادی فوربس در تازه‌ترین گزارش خود بزرگترین شرکتهای صنایع غذایی جهان را در جهان معرفی کرد.  در این رده‌بندی شرکت سوئیسی نستله با فروشی معادل 89.2 میلیارد دلار بزرگترین شرکت صنایع غذایی جهان لقب گرفته و رده‌های دوم و سوم نیز به آرچر دنیلز میدلند از آمریکا با 88.2 میلیارد دلار فروش و یونیلیور از هلند با 60.2 میلیارد دلار فروش تعلق گرفته است. 

در مجموع 48 شرکت صنایع غذایی در بین دو هزار شرکت بزرگ قرار دارند. بیشترین تعداد شرکتهای بزرگ صنایع غذایی جهان متعلق به آمریکا است. از نظر ارزش بازار نیز در رده‌بندی اعلام شده از سوی فوربس رتبه‌ نخست به شرکت نستله با ارزش بازاری معادل 205.4 میلیارد دلار اختصاص یافته است. از نظر میزان سودآوری و حجم دارایی نیز همین شرکت رده نخست را در بین شرکتهای صنایع غذایی جهان به خود اختصاص داده است. در منطقه خاورمیانه نیز گروه عربستانی ساولا با فروشی معادل 6.7 میلیارد دلار رده نخست را در بین شرکتهای صنایع غذایی منطقه به خود اختصاص داد.