فرآیند food recalls چیست؟

 

فراخوان غذایی

Food recalls یک سری از اقدامات اصلاحی است که مواد غذایی نامناسب را به طور بالقوه از کانال توزیع، قفسه های فروشگاه و آشپزخانه مصرف کنندگان خارج می کند.همان طور که علم غذا برای اطمینان از کیفیت کلی مواد غذایی، و فن آوری های تشخیص ایمنی مواد غذایی همچنان در حال پیشرفت با یک سرعت سریع است،هشدارهای روزانه Food recalls در بسیاری از کشورها رایج شده است.

 

معضل مقرراتFood Recalls

هنگامی که بحث food recall به میان می آید، استانداردهای ایمنی مواد غذایی و مقررات معمولاً غیر تجویزی هستند و تعریف “چه” باید در صورت فراخوان (recall) رخ دهد.

اما معضلی که صنعت با آن مواجه است “چگونه به” ((how to است.

برای این منظور، انجمن استانداردهای زنجیره تامین، GS1، اولین استاندارد فراخوان محصول برای مواد غذایی که بازده، دقت و شفافیت را به فرآیند فراخوان (food recall) اضافه کرده است را برای صنایع تدوین نمود.

این استاندارد نزدیک به 4 سال طول کشید تا توسعه پیدا کند ومبتنی بر ورودی های صنعت از بیش از 30 کشور دنیا بود. این استاندارد در 2012 تصویب شد.

شرکت ها با پیاده سازی دستور العمل اجرائی به سمت مراحل و اقدامات خاص در طول یک فراخوان محصول ملی یا بین المللی سوق داده شدند.

خطرات مالی و بهداشتی ناشی از فراخوان محصول

برآودها حکایت از آن دارند که سالانه از هر 6 آمریکایی یک نفر به طور مستقیم در معرض بیماریهای ناشی از مواد غذائی هستند (حدود 48 میلیون نفر) از این 48 میلیون نفر نزدیک به 150 هزار نفر در بیمارستان بستری و حدود 3 هزار نفر خواهند مرد.

به غیر از اثرات بهداشتی آشکار، عواقب اقتصادی food recalls هشدار دهنده می باشند.

مطالعه منتشر شده توسط GMA (انجمن تولید کنندگان مواد غذایی )

(capturing Recall costs: اندازه گیری و بازیابی تلفات در همکاری با ارنست و Young LLP و کاوینگتون و برلینگ LLP،در اکتبر 2011 گزارش شده است.)

نتایج زیر را در بر داشته است:

77 درصد از پاسخ دهندگان از شرکت هایی بودند که باfood recall بین سال های 2005 و 2010 مواجه شده بودند و گزارش دادند که تأثیر برآورد مالی آن ها تا بیش از30 میلیون دلار بوده است . و 23٪ گزارش دادند که حتی هزینه ها بالاتر از این مقدار بوده است.

هزینه های قابل توجه food recall عبارتست است ازهزینه های مستقیم فراخوان، هزینه های کالاهایی که دور انداخته می شوند، زیان های مستقیم فروش ، و همچنین هزینه های ایجاد شده توسط وقفه درکسب و کار، بازپرداخت مشتری، امکانات بهداشتی نمودن و سرمایه گذاری به وجود آمده.

یکی از عواقب زیان های مالی که اندازه گیری آن ها سخت تراست، از دست دادن فروش در آینده با توجه به آسیب شهرت نام تجاری است. اعتماد مجدد مصرف کنندگان به محصول سال ها به طول خواهد انجامید چرا کهfood recall یادآورنده تهدید سلامتی عام محصولات است.

دسته بندی های غذایی در food recall

Food recalls معمولاً با توجه به آسیب های بالقوه که آنها می توانند ایجاد کنند طبقه بندی می شوند.

FDA و آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا (CFIA) از طبقه بندی های مشابهاستفاده می کنند:

دسته بندی 1:

یک وضعیتی است که در آن یک احتمال معقول که استفاده ازیک محصول ناقص، و یا قرار گرفتن در معرض آن، عواقب سوء بهداشتی جدی و یا مرگ را به دنبال خواهد داشت، را نقض خواهد کرد. نمونه هایی از این وضعیت های هشدار دهنده عبارتند از: آلودگی میکروبی توسط سویه های مضر از باکتری مانند لیستریا، سالمونلا و E. coli و آلرژن های نامشخص.

دسته بندی 2:

یک وضعیتی است که در آن استفاده از، و یا قرار گرفتن در معرض، محصول ناقص ممکن است عواقب سوء بهداشتی موقت ایجاد کند و یا وضعیتی که در آن احتمال پیامدهای جدی مضرسلامتی، جزئی است. نمونه هایی برای هشدار دسته بندی دوم عبارتند از: آلودگی بوتولینوم و نورو ویروس.

دسته بندی 3:

یک وضعیتی است که در آن استفاده از، و یا قرار گرفتن در معرض،محصول ناقض به احتمال زیاد عواقب سوء بهداشتی ایجاد نمی کند. Recallاز این نوع شامل: وزن نادرست، حجم و یا منشاء، و همچنین مسائل مربوط به برچسب زدن و یا غذاهایی که حاوی آلودگی های مخمر و کپک هستند.

 

عوامل به وجود آورنده food recall

عموم فراخوان صورت گرفتهfood recalls توسط تولید کنندگان مواد غذایی و توزیع کنندگان مواد غذایی پس از رویداد یک حادثه ،آغاز شده است. مطالعه ای در سال 1998 در آمریکا از تولید کنندگان مواد غذایی نشان داد که سیستم فراخوان به طور متوسط ​​18 روز به درازا می کشد. این مطالعه “احساس و عمل”“sense andact” نام گرفت پس از حادثه گزارش شده بود ( قبل از اینکه food recall راه اندازی شود). پس از راه اندازی سیستم food recall ،به طور متوسط ​​42 روز زمان تکمیل food recall به درازا کشید.

پس از سپری شدن 60 روز، تنها 43٪ از محصولات در دسته بندی 1 پی گیری شدند. این مطالعه یکی از محرک های اصلی برای صنعتآمریکابرای تعامل با GS1 برای ایجاد اولین استاندارد صنعت و یک زبان مشترک صنعت برای افزایش اثربخشی recalls درمحصولات غذایی بود.

food recallsممکن است با شیوع بیماری آغاز شود،در وضعیتی که در آن یک رابطه مشخص بین بیماری و یک ماده غذایی مشخص وجود دارد. برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی بسیار مهم است که گوش به زنگ باشند و حوادث را به سازمان های دولتی در اسرع وقت برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی گزارش کنند.

به عنوان سازمان های دولتی انجام بازرسی های منظم در پروسه مواد غذایی، تولید و توزیع امکانات، ممکن است یک خطر ایمنی مواد غذایی بالقوه را کشف کنید. تست مواد غذایی به طور منظم توسط سازمان صنعت و دولت توأمان برای حفظ زنجیره تامین مواد غذایی سالم ضروری است.

مصرف کنندگان به طور فزاینده ای نقش فعال در فرآیند ایمنی مواد غذایی بازی می کنند. پست ها در رسانه های اجتماعی میتوانند اطلاعات را به سرعت پخش کنند.

اغلب شکایت مصرف کنندگان می تواند به تحقیق و food reecallspossible منجر شود. دراینجا ضعف رسانه های اجتماعی نهفته است: “شایعه اجتماعی” در مورد یک محصول و یا یک نام تجاری بدون اشاره خاص به شناسه منحصر به فرد در سطح جهان در هر محصول (مورد شماره تجارت جهانی از بارکد) می تواند به حذف محصول غذایی نادرست از زنجیره تأمین منجر شود.

این موضوع عواقب شدید بر عرضه و تقاضا، و همچنین امنیت غذایی به عنوان هدف food recalls اثر گذاشته و در مواردی سبب می شود که مواد غذایی سالم نابود شوند.

 

فرآیند food recalls چیست؟

Food recalls تقریباً همیشه به طور داوطلبانه رخ می دهد، اما چندین دولت درباره قوانین آن تجدید نظر کرده اند و برای انجام آن نیروی بیشتری به کار گرفته اند.

به علت خطرات بالای ناشی از مواد غذائی ناسالم، از دیدگاه بهداشت، ایمنی و نقاط مالی food recallبه عنوانیک تهدید زودهنگام، آسیب کمتری را در پی خواهد داشت.

از آنجاییکه مواد غذایی ناسالم از قدرت خطرات بالاتری از دیدگاه سلامتی، ایمنی و مالی برخوردارند سیستم های محدود کننده دولتها آسیب کمتری را در پی خواهد داشت.

برای پیگیری موضوع ایمنی مواد غذایی اکثر کشورها در سراسر جهان فرآیندهای خود را به اجرا گذاشته اند.

به طور کلی نقش سازمان های دولتی اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه زیر می باشد:

نظارت بر اجرای قوانین،

فراخوان غذایی food recall و تأیید این موضوع که صنعت ماده غذایی نامناسب را از قفسه های فروشگاه حذف کرده است، حذف اخلاقی و پایدار از محصولات غذایی آلوده و تخریب محصولات recalled