فراخوان ثبت نام در نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و صنایع تبدیلی شیراز

اسکندری ، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس گفت : علاقه مندان برای ثبت نام در این نمایشگاه تا پایان تیرفرصت دارند به نشانیWWW.

FARSFAIR.IR مراجعه کنند و یا با شماره های 43 – 07116200040 و 09373757693 تماس بگیرند.

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و صنایع تبدیلی دی در شیراز برگزار خواهد شد .

0002