فعالیت های مرتبط با امنیت غذایی درهرکشور باید با ملاحظات بین المللی پیش رود.

در نشستی با نایب رییس کدکس ، راهکارهای موثر برای امنیت غذا بررسی شد


آیلو اوشینگ پرنت ، نایب رییس کدکس به همراه سفیر سوئیس درکشور جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه 31خرداد با نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این سازمان در تهران دیدار و گفت و گو کردند.

نیره پیروزبخت ، در این نشست که با حضور مدیران کل و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران دربخش غذایی و تدوین استانداردهای بین المللی و همچنین نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد با اشاره به نقش و اهمیت جمهوری اسلامی ایران درتوسعه و امنیت غذایی به ویژه کدکس غذایی گفت: ایران درحال گذار برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های بین المللی درهمه عرصه ها و مبادلات مرتبط با ایمنی و بهداشت مردم جهان است.

وی با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید و توجه ویژه این دولت به امنیت و سلامت مواد غذایی داخل کشور و محصولات صادراتی، اظهارداشت:یکی ازموضوعات اصلی دربرنامه های سازمان ملی استانداردایران ، توسعه ارتباطات بین المللی برای ارتقای سطح استانداردها درزمینه مواد غذایی و تعامل ویژه با کدکس غذایی است.

پیروزبخت تاکید کرد: فعالیت های مرتبط با امنیت غذایی درهرکشور باید با ملاحظات بین المللی پیش رود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت گسترده این سازمان درمجامع بین المللی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران درشرایط تحریم نیز فعالیت های بین المللی مناسبی داشته و پیشنهادات خوبی به کدکس ارایه کرده است.

پیروزبخت با اعلام اینکه واردات مواد غذایی باید برمبنای مقررات جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، گفت: لازم است صادرات مواد غذایی نیز براساس مقررات کشور هدف انجام شود.

وی فعالیت های ملی و بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران را در چهار زمینه تدوین استاندارد ، ارزیابی انطباق ، اندازه شناسی و تایید صلاحیت و همچنین همکاری با بخش خصوصی ، برشمرد.

آویلو اوشینگ پرنت ، نایب رییس کمیسیون کدکس در این نشست با ابراز خرسندی از اولین سفرخود به جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون ارتباط خوبی با کارشناسان ایرانی درزمینه آفلاتوکسین پسته داشته ام.

وی با اشاره به اهمیت و گستردگی تجارت مواد غذایی در سایر کشور ها گفت: اهمیت استاندارد کدکس غذایی در تجارت مواد غذایی سالم ، حائز اهمیت است و این موضوع ،همکاری همه جانبه کشورها را می طلبد.

اوشینگ پرنت توضیحاتی درخصوص شرایط ارایه پیشنهادات و تدوین استاندارد در کدکس ، ارایه و تاکید کرد: حضور کارشناسان درکمیته های تدوین استاندارد و دفاع ازفعالیت ها و برنامه ها ، می تواند تاثیر بسزایی برای مشارکت درکمیسیون نهایی و تدوین استانداردها داشته باشد.

آویلو اوشینگ پرنت با تشویق جمهوری اسلامی ایران برای حضور درکمیته های فنی تدوین استاندارد کدکس غذایی ، حمایت همه جانبه خود را از جمهوری اسلامی ایران درکمیسیون های مختلف غذایی اعلام نمود.

وی مذاکرات سازنده ، تحکیم وحدت و ترویج ارزش های پایه ای کدکس ، تجزیه و تحلیل خطر در مورد مسائل جاری به ویژه مسائل مربوط به غذا و ایجاد روند بهبود برای مشارکت موثر درکدکس را از دیدگاه های خود به عنوان نایب رییس کدکس مطرح کرد.

وی سیاست دولت به منظور رعایت مقررات کشور هدف و مقررات بین المللی برای صادرات را حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: این موضوع نقطه مثبت و آغازگر همکاری های بیشتر جمهوری اسلامی ایران با سازمان های بین المللی استاندارد و تجارت جهانی است.

سفیر سوئیس در این نشست ابراز امیدواری کرد : بعد از انتخابات سی و هفتمین جلسه CAC،ژنو سوئیس ، مذاکرات خوبی را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.

در این نشست سودابه یحیی زاده ، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و تدوین استانداردهای بین المللی، توضیحاتی را در مورد کدکس ارایه کرد و گفت: طی یک دهه فعالیت با کدکس غذایی موفق به تشکیل کمیته های متناظر کدکس در کشور شدیم.

وی از تدوین 4 استاندارد بین المللی کدکس غذایی با محوریت جمهوری اسلامی ایران خبرداد و گفت: 6 استاندارد در زمینه کدکس غذایی نیز در دست تدوین است.

دراین نشست راهکارهای ایجاد زمینه مناسب برای همکاری بیشتر سازمان ملی استاندارد ایران در کدکس مطرح شد.