فعالیت های مرتبط با امنیت غذایی درهرکشور باید با ملاحظات بین المللی پیش رود.

در نشستی با نایب رییس کدکس ، راهکارهای موثر برای امنیت غذا بررسی شد


آیلو اوشینگ پرنت ، نایب رییس کدکس به همراه سفیر سوئیس درکشور جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه 31خرداد با نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این سازمان در تهران دیدار و گفت و گو کردند.

نیره پیروزبخت ، در این نشست که با حضور مدیران کل و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران دربخش غذایی و تدوین استانداردهای بین المللی و همچنین نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد با اشاره به نقش و اهمیت جمهوری اسلامی ایران درتوسعه و امنیت غذایی به ویژه کدکس غذایی گفت: ایران درحال گذار برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های بین المللی درهمه عرصه ها و مبادلات مرتبط با ایمنی و بهداشت مردم جهان است.

وی با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید و توجه ویژه این دولت به امنیت و سلامت مواد غذایی داخل کشور و محصولات صادراتی، اظهارداشت:یکی ازموضوعات اصلی دربرنامه های سازمان ملی استانداردایران ، توسعه ارتباطات بین المللی برای ارتقای سطح استانداردها درزمینه مواد غذایی و تعامل ویژه با کدکس غذایی است.

پیروزبخت تاکید کرد: فعالیت های مرتبط با امنیت غذایی درهرکشور باید با ملاحظات بین المللی پیش رود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت گسترده این سازمان درمجامع بین المللی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران درشرایط تحریم نیز فعالیت های بین المللی مناسبی داشته و پیشنهادات خوبی به کدکس ارایه کرده است.

پیروزبخت با اعلام اینکه واردات مواد غذایی باید برمبنای مقررات جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، گفت: لازم است صادرات مواد غذایی نیز براساس مقررات کشور هدف انجام شود.

وی فعالیت های ملی و بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران را در چهار زمینه تدوین استاندارد ، ارزیابی انطباق ، اندازه شناسی و تایید صلاحیت و همچنین همکاری با بخش خصوصی ، برشمرد.

آویلو اوشینگ پرنت ، نایب رییس کمیسیون کدکس در این نشست با ابراز خرسندی از اولین سفرخود به جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون ارتباط خوبی با کارشناسان ایرانی درزمینه آفلاتوکسین پسته داشته ام.

وی با اشاره به اهمیت و گستردگی تجارت مواد غذایی در سایر کشور ها گفت: اهمیت استاندارد کدکس غذایی در تجارت مواد غذایی سالم ، حائز اهمیت است و این موضوع ،همکاری همه جانبه کشورها را می طلبد.

اوشینگ پرنت توضیحاتی درخصوص شرایط ارایه پیشنهادات و تدوین استاندارد در کدکس ، ارایه و تاکید کرد: حضور کارشناسان درکمیته های تدوین استاندارد و دفاع ازفعالیت ها و برنامه ها ، می تواند تاثیر بسزایی برای مشارکت درکمیسیون نهایی و تدوین استانداردها داشته باشد.

آویلو اوشینگ پرنت با تشویق جمهوری اسلامی ایران برای حضور درکمیته های فنی تدوین استاندارد کدکس غذایی ، حمایت همه جانبه خود را از جمهوری اسلامی ایران درکمیسیون های مختلف غذایی اعلام نمود.

وی مذاکرات سازنده ، تحکیم وحدت و ترویج ارزش های پایه ای کدکس ، تجزیه و تحلیل خطر در مورد مسائل جاری به ویژه مسائل مربوط به غذا و ایجاد روند بهبود برای مشارکت موثر درکدکس را از دیدگاه های خود به عنوان نایب رییس کدکس مطرح کرد.

وی سیاست دولت به منظور رعایت مقررات کشور هدف و مقررات بین المللی برای صادرات را حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: این موضوع نقطه مثبت و آغازگر همکاری های بیشتر جمهوری اسلامی ایران با سازمان های بین المللی استاندارد و تجارت جهانی است.

سفیر سوئیس در این نشست ابراز امیدواری کرد : بعد از انتخابات سی و هفتمین جلسه CAC،ژنو سوئیس ، مذاکرات خوبی را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.

در این نشست سودابه یحیی زاده ، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و تدوین استانداردهای بین المللی، توضیحاتی را در مورد کدکس ارایه کرد و گفت: طی یک دهه فعالیت با کدکس غذایی موفق به تشکیل کمیته های متناظر کدکس در کشور شدیم.

وی از تدوین 4 استاندارد بین المللی کدکس غذایی با محوریت جمهوری اسلامی ایران خبرداد و گفت: 6 استاندارد در زمینه کدکس غذایی نیز در دست تدوین است.

دراین نشست راهکارهای ایجاد زمینه مناسب برای همکاری بیشتر سازمان ملی استاندارد ایران در کدکس مطرح شد.

به بالای صفحه بردن