چهارشنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
خانه / استانداردها / فهرست استانداردهای صنایع غذایی- روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی

فهرست استانداردهای صنایع غذایی- روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی

فهرست استانداردهای صنایع غذایی- روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی به شرح زیر می باشد.

حلالهای قابل مصرف در فرآیندهای صنایع غذایی- 1052 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
میكروبیولوژی – شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی – روش آزمون 2323 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
مواد غذایی و محصولات كشاورزی – تعیین باقیمانده سموم آفت كش كلره، فسفره 2664 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
فرآورده های خوراكی كشاورزی – تعیین مقدار فیبر خام به روش اصلاح شده بوسیله شارژ 3717 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
فرآورده های كشاورزی، خوراكی – اندازه گیری – فیبر خام (روش عمومی) 3961 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری آهن جذب اتمی 5339 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
مواد غذايي و خوراك دام ميكروبيولوژي- شمارش اشريشياكلي بتا ـ گلوكورونيداز ـ مثبت ـ روش آزمون قسمت دوم : شمارش پرگنه با استفاده از 5ـ برومو ـ 4 ـ كلرو ـ 3 ـ اندوليل ـ بتا ـ دي ـ گلوكورونيد در 44 درجه سلسيوس 6805 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
ويتامينها – مكمل موادغذايي – اندازه گيري ويتامين A به روش بيناب سنجي(اسپكروفتومتري) – روشهاي آزمون 7149 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی
ويتامينها – مكمل موادغذايي – اندازه گيري ويتامين B (ريبوفلاوين) به روش فلوريمتري – روش آزمون 7150 فناوری مواد غذایی روشهای کلی تست و تجزیه و تحلیل فرآورده های غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *