قدرت آب

ایزو، با داشتن بیش از 1000 استاندارد در زمینه آب و انرژی، 22 مارس (2 فروردین) امسال، روز جهانی آب را به گونه ای متفاوت گرامی داشت، عمده تمرکز امسال بر موضوع ارتباط آب و انرژی بود.

آب و انرژی بهم پیوسته اند، انتظار می رود تا سال 2035 میزان آبی که توسط بخش انرژی مصرف می شود به یک پنجم برسد، در حالی که میزان مصرف ممکن است به بیش از 85% نیز برسد. همچنین برای تهیه آب شیرین، انرژی لازم است که برای سیستم های جمع آوری، انتقال، توزیع و عمل آوری آب می باشد. لازم به ذکر است 70% از آب شیرین تهیه شده برای آبیاری، 20% در بخش صنعت و 10% برای استفاده خانگی، مصرف می شود.

این اطلاعات را می توانید به صورت فایل pdf در نشانی زیر ملاحظه فرمائید.

http://www.iso.org/iso/isofocus_103-the_power_of_water_infographie.pdf