لاکتوز از آب پنیر تولید می‌شود

دانش فنی تولید لاکتوز ار آب پنیر در پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی حاصل شد.

علی فائضیان عضو هئیت علمی پژوهشکده مواد و صنایع غذایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: فعالیت‌های پژوهشی پیرامون ساخت ذبح شرعی در مقیاس بزرگتری انجام شد و مجموعه‌ای ازهمکاران ما در پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی در رشته‌های مختلف مهندسی در تیم ساخت این دستگاه همکاری کرده‌اند.

وی افزود: دستگاه ذبح شرعی و صنعت ساخت آن در کشورهای همسایه‌ای چون پاکستان دیده می شود همچنین در پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی تولید لاکتوز از آب پنیر نیز صورت گرفت.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی ادامه داد: دانش فنی تولید لاکتوز از آب پنیر در پژوهشگاه مواد و صنایع غذایی حاصل شد و به طور حتم در مسیر نیمه صنعتی شدن قرار دارد و این محصول به یکی از شرکت‌های لبنی خراسان واگذار گردید.