ماهنامه کشاورزی و غذا

ماهنامه کشاورزی و غذا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمود رضا عیسی خانی
تلفن: ۵-۶۶۵۵۸۵۷۳ (۰۲۱)
فاکس: ۶۶۵۱۵۱۶۶ (۰۲۱)
نشانی: خیابان ستارخان، بین تهران ویلا و پل ستارخان، پلاک ۴۰۵، طبقه اول
نشانی پست الکترونیک: agrifood@magiran.com

http://www.agrifoodmagazine.ir