عسل

مصرف سرانه عسل در ايران يك كيلوگرم است

ايران هشتمين توليدكننده عسل در جهان

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: ايران از نظر توليد عسل رتبه‌ ۸ را در جهان دارد.
مهدي خلج در مراسم رونمايي از نخستين داروي گياهي زنبور عسل با اشاره به اهميت و تاثير شگفت زنبور‌عسل در چرخه‌ زندگي انسان بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار كندوي زنبور عسل در ايران وجود دارد كه ۷۹ هزار و ۷۰۰تن توليد عسل داشته‌ايم كه از اين مقدار يك كيلوگرم مصرف سرانه بوده است.
وي با بيان اينكه ايران رتبه‌ هشتم توليد عسل را در جهان دارد، گفت: ميزان كل كندو در جهان يك ميليون و ۵۴۲ هزار تن توليد در جهان است.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به وظايف اين سازمان اظهار کرد: اين سازمان وظيفه تامين بهداشت دام و فراورده‌هاي دام سالم را به عنوان مهم‌ترين ركن سلامت غذايي دارد. خلج افزود: بايد تمام اندوخته‌هاي علمي از دانشگاه‌ها و همچنين تجارب و يافته‌هاي جهاني در توليد محصولات دامي به كار گرفته شود تا بتوان توليد سالمي را در سبد غذايي خانوارها داشته باشيم.
وي با اشاره به اهميت زنبور‌ عسل اظهار كرد: در بين انواع دام ،نگهداري و توليد زنبور‌عسل سختي‌هاي بيشتري را به همراه دارد چرا كه مي‌توان با اعمال مديريت و رعايت مسائل بهداشتي دام را به مرحله‌ مصرف رساند اما به‌دليل روحيه و ذات زنبور‌عسل به پروار و حضور در طبيعت نگهداري اين موجود با مشكلات بيشتري روبه‌رو است.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به حس برتري انسان نسبت به طبيعت گفت: زماني كه انسان در امور طبيعت دخالت مي‌كند خسارت‌هايي را به چرخه طبيعي وارد مي‌كند به همين دليل بايد با ايجاد يك تعادل بين انسان و چرخه طبيعي در حس محيط‌زيست تراز شود.
خلج با اشاره به وجود سموم در شهد زنبور عسل یادآور شد: در گذشته چنين تصور مي‌شد كه شهد زنبورعسل عاري از سموم است اما طبق تحقيقات انجام شده در كشور‌ فرانسه به اين نتيجه رسيديم كه تنها ۹درصد از شهد زنبور عسل عاري از سموم و آلاينده‌ها بوده است و غير از اين ۷ تا ۱۷ درصد از شهد زنبورعسل از آلودگي برخوردار است.
وي اين نكته را امري مهم و زيان‌بار عنوان و اظهار كرد: بايد اقداماتي برای كاهش اين آلاينده‌ها انجام شود، به‌طوري كه اگر توليد‌كنندگان از داروهاي غيرشيميايي و گياهي استفاده كنند مي‌توانند ميزان اين مواد سمي را كاهش دهند.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه ۱۶۸كارخانه توليد دارو و واكسن و مواد لولوژيك در ايران داريم، گفت: بيش از ۳۵۰ دارو در كشور توليد مي‌شود كه از اين تعداد ۱۲۰۰ قلم گواهي ثبت صادرات دارد.
خلج تصريح كرد: ۹۵درصد توليد داروهاي دام و طيور در داخل كشور تامين مي‌شود كه از اين تعداد ۷۰درصد واكسن مورد نياز دام و ۴۰درصد واكسن‌هاي مورد نياز طيور هستند كه در داخل كشور توليد مي‌شوند.
وي با اشاره به برنامه‌هاي خود براي افزايش صادرات دارو گفت: قصد داريم مركز تحقيقاتي دارويي را در سازمان دامپزشكي احداث كنيم و نقش توليد‌كنندگان را در بازار بين‌المللي افزايش دهيم.
رئيس سازمان دامپزشكي با بيان اينكه در داخل كشور ۲۸ قلم داروي گياهي به ايران وارد مي‌شود، بیان کرد: سازمان دامپزشكي كشور و وزارت جهاد كشاورزي بايد با همكاري يكديگر حمايت خود را در ميزان توليد و واردات داروهاي دامي افزايش دهند.